version : 0.1.8 English Dutch

parametersymboolwaardeeenheid
Significante golfhoogteHm0[m]
Golfrichtingb°
Maatgevende stormduurtsm[s]
Waterstandswl[m]
Gemiddelde periodeTm[s]
Spectrale golfperiode Tm-1,0[s]
Spectrale piekperiode Tp[s]

Transformeer naar standaard

SegmentX beginY beginX eindY eindHelling (tan)MateriaalRuwheids factor
10.000-2.00016.0000.0000.125leeg1.000
216.0000.00020.0000.2000.050leeg1.000
320.0000.20025.0005.2001.000leeg1.000
425.0005.20037.0008.2000.250leeg1.000